Sửa lỗi The operation could not be completed because the volume is dirty khi ổ đĩa sử dụng chuẩn exFAT, không thể copy sao chép file thư mục giữa các ổ đĩa

Sửa lỗi The operation could not be completed because the volume is dirty khi ổ đĩa sử dụng chuẩn exFAT, không thể copy sao chép file thư mục giữa các ổ đĩa

Khi bạn thay đổi, xoá sửa, đổi tên file từ ổ cứng trong hoặc ổ cứng ngoài sang 1 ổ khác có thể gặp phải lỗi với nội dung: The operation could not be completed because the volume is dirty. Tạm dịch là: Hệ thống không thể hoàn thành công việc này vì ổ đĩa bị bẩn. Lỗi này chỉ xuất hiện với ổ đĩa cứng được định dạng chuẩn exFAT, thường thì chuẩn này cũng không được sử dụng phổ biến lắm.

Sửa lỗi The operation could not be completed because the volume is dirty khi ổ đĩa sử dụng chuẩn exFAT, không thể copy sao chép file thư mục giữa các ổ đĩa

Trên mạng thì hay hướng dẫn cách sử dụng tính năng Check ổ đĩa để sửa các lỗi của ổ cứng, nhưng sau khi chạy xong ở mức Check sâu nhất vẫn không thấy có tiến triển gì.

Sửa lỗi The operation could not be completed because the volume is dirty khi ổ đĩa sử dụng chuẩn exFAT, không thể copy sao chép file thư mục giữa các ổ đĩa

Vậy để khắc phục lỗi này triệt để và cứu dữ liệu ra thì các bạn làm theo 3 bước sau:

Bước 1: Sử dụng 1 ổ đĩa di động có dung lượng trống lớn hơn, copy toàn bộ dữ liệu trên ổ cũ sang

Bước 2: Format ổ bị lỗi với định dạng NTFS cho thông dụng nhất, nhớ đừng chọn định dạng exFAT làm gì

Sửa lỗi The operation could not be completed because the volume is dirty khi ổ đĩa sử dụng chuẩn exFAT, không thể copy sao chép file thư mục giữa các ổ đĩa

Bước 3: Copy dữ liệu trở lại ổ cũ

Chúc các bạn thành công !!!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *