Ổ cứng HDD 320GB laptop WD

Capacity: 320GB
Interface: Serial ATA (SATA) 3.0Gbps
Rotation Speed: 5,400 RPM
Form Factor: Internal (Laptop)

Bình luận về bài viết